Prenova turističnih atrakcij na Pohorju

Naziv operacije:

Prenova turističnih atrakcij na Pohorju (ustrezna interpretacija slapa Skalca in prenova energetskih točk na Bolfenku)

Akronim:

Prenova turističnih atrakcij na Pohorju

Prijavitelj:

Občina Hoče-Slivnica

Partnerji: 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor
Planinsko društvo Skalca

Obdobje izvajanja:

marec 2021 - september 2022

Lokacija:

Pohorje

Sofinanciranje:

Vrednost celotnega projekta: 68.204,00 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 48.529,90 EUR
Občina Hoče-Slivnica: 18.685,00 EUR
Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor: 681,60 EUR
Planinsko društvo Skalca: 307,50 EUR

Opis:

Slap Skalca velja za planinsko izletniško točko z visoko dodano vrednostjo. Dostop do slapa je primeren za ustrezno telesno pripravljene in primerno obute planince. Za dostop do slapa skrbi Planinsko društvo Skalca, ki pa je v svojih prizadevanjih omejeno. Nekaj točk na poti do slapa je treba ustrezno zavarovati in zagotoviti višjo stopnjo varnosti, odstraniti je treba nekaj neustreznih točk, prav tako želimo slap opremiti z nekaj predstavitvenimi tablami in tako dodamo naravni vrednoti tudi interpretacijske vsebine. Prav tako bi želeli na planoti nad slapom urediti točko za kolesarje, kjer bi lahko varno pustili svoja kolesa.
Drugi del projekta je namenjen obnovi bioenergetskih točk v bližini hotela Bolfenk. Bioenergetske točke bodo namenjene splošnemu zdravju, zato bi jih želeli ustrezno dopolniti in urediti. Točke so bile oblikovane že pred časom, vendar so oznake ter vstopna tabla sčasoma obledele in ponekod napisi niso več vidni.
Obe znamenitosti želimo predstaviti širši publiki, zato bomo izvedli tudi pohod do slapa. Pri tem ne gre samo za ureditev turistične znamenitosti, lokalno prebivalstvo želimo vzpodbuditi k pohodništvu - zdravemu življenjskemu slogu.
V okviru projekta želimo torej zagotoviti ustrezno interpretacijo naravne vrednote slapa Skalca ter vzpostaviti dodatno ponudbo za lokalno prebivalstvo in turiste – bioenergetske točke ob hotelu Bolfenk.

Aktivnosti operacije:

Projekt je namenjen ohranjanju naravne dediščine, temu so namenjene tudi aktivnosti v okviru projekta. Spodbuja gibanje v naravi, kar posledično vpliva na izboljšanje zdravja in posledica je izboljšan  - zdrav življenjski slog. V okviru projekta vključujemo ranljive ciljne skupine – mlade v šolah, kjer bomo izvajali likovni in literarni natečaj.

Cilj operacije:

Zagotoviti ustrezno interpretacijo naravne vrednote slap Skalca oz. kot je uradno poimenovan Framski slap.

Oblikovati dodatno ponudbo za obiskovalce v neposredni bližini naselja Bolfenk – bioenergetske točke.

Promocija nove ponudbe – izvedba pohoda, predstavitev novih bioenergetskih točk, priprava zloženk, izvedba natečajev na OŠ.

Pričakovani rezultati:

Ustrezna interpretacija in urejanja okolice slapa Skalca (urbana oprema, interpretacijske table in oprema, urejen dostop, izvedeni natečaji)

Urejene bioenergetske točke v bližini naselja Bolfenk (urbana oprema, urejene energetske točke).

Promocija urejenih točk – izvedba pohoda in priprava zloženke, otvoritev bioenergetskih točk in predstavitev javnosti.

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 


https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

http://www.lastovica.si