Dragi člani in prijatelji!

Vse, ki imate izposojeno društveno opremo, naprošamo, da jo zaradi načrtovane inventure čim prej vrnete na sedežu društva.