PROGRAM IZLETOV ZA LETO 2024

Legenda: L–lahka tura, Z–zahtevna tura, ZZ-zelo zahtevna tura; SZ-srednje zahtevna tura;* omejeno število udeležencev, prednost pri prijavi imajo člani PD Skalca, ki imajo vplačano članarino za tekoče leto.

Programi prejšnjih let

2021 2022 2023